Nieuws

Dordrecht Nieuws

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland zijn positief over verlaging GenX-emissie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie, heeft de Provinciale Staten geïnformeerd over de verdere verlaging van de indirecte lozing van GenX door Chemours. Volgens Rijkswaterstaat is de concentratie FRD en PFOA in het afvalwater vanuit Chemours naar de RWZI (indirecte lozing) met respectievelijk 99 en 97% afgenomen ten opzichte van begin 2017. Voor wat betreft het ontvangende oppervlaktewater stelt RWS dat voor zowel FRD als PFOA de gemeten concentraties ruim lager zijn dan de beschikbare normen voor oppervlaktewater en drinkwater.
» Lees het persbericht hier

De Proefkeuken op bezoek bij Chemours

De Proefkeuken, het tv-programma waarin Pieter Hulst en Willem Voogd onderzoeken hoe allerlei producten gemaakt worden, kwam op bezoek bij Chemours. Pieter had Teflon™ nodig voor zijn gitaarsnaren en hij wilde weten hoe dit ‘wondergoedje’ gemaakt wordt. Chemours-medewerker Ron liet dat graag zien.
» Bekijk de uitzending hier

Waarzitwatin.nl biedt informatie over chemische stoffen

Chemische stoffen worden gebruikt om ons leven makkelijker te maken. Vaak zonder dat je het door hebt, kom je overal in aanraking met allerlei chemische stoffen. RIVM, VeiligheidNL en ministerie VWS bieden met waarzitwatin.nl eerlijke en actuele informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten. De website biedt ook aandacht aan perfluorverbindingen, waaronder stoffen die Chemours maakt of (heeft) gebruikt:
» Lees het persbericht hier

Onderzoek bevestigt dat vissen zo goed als geen GenX-stoffen opnemen

Uit onderzoek in opdracht van Chemours, uitgevoerd door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, is gebleken dat vissen GenX nauwelijks opnemen en snel uitscheiden. Dit is aanvullend bewijs dat GenX zich niet opbouwt in vis en dat mensen gerust vis kunnen eten die afkomstig is uit water waarin zich een lage hoeveelheid FRD903 bevindt.
» Lees het persbericht hier

Chemours loopt voor op schema emissiereductie

Chemours heeft al in 2018 een verlaging van de emissie van GenX-stoffen bereikt waarmee het vooruit loopt op de vergunning per 2019 en op het eigen schema voor de afname van de emissies van GenX-stoffen naar lucht en water met ten minste 99% per eind 2020.
» Lees het persbericht hier

Waterforum: Chemours voldoet voortijdig aan aangescherpte eis voor zuivering van GenX uit water

Het vakblad Waterforum schrijft dat Chemours voortijdig voldoet aan de aangescherpte emissie-eis van de provincie Zuid-Holland die vanaf 1 januari 2019 van kracht is. Dit is een direct resultaat van de maatregelen waarin Chemours fors investeert om de uitstoot met ten minste 99% terug te brengen.
» Lees het artikel hier

Doe Maar Duurzaam: Chemours

In het RTLZ-programma 'Doe Maar Duurzaam' is aandacht besteed aan de stappen die Chemours neemt om de impact op de omgeving en samenleving te minimaliseren.
» Bekijk hier de video

Chemours koppelt maatschappelijk verantwoorde doelen aan groeistrategie

Na de aankondiging dat Chemours circa € 75 miljoen gaat investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel onder meer een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, heeft Chemours ook zijn wereldwijde ambities op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen & produceren bekend gemaakt.
» Bekijk de pdf

Chemours neemt belangrijke stappen om uitstoot te minimaliseren

Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissie niveaus van 2017.
» Bekijk de pdf