Dordrecht Nieuws

Showing 1-10 of 20 results

Media Statement

Chemours bereikt nieuwe mijlpaal op weg naar minimaal 99% minder emissies

Maatregelen voltooid voor reductie van uitstoot van gefluoreerde gassen met 80% per 2024. Chemours in Dordrecht heeft een belangrijke mijlpaal behaald op weg naar het zo dicht mogelijk naar nul brengen van zijn uitstoot. Het gaat om de volgende stap van het in 2018 aangekondigde programma van maatregelen...

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op uitspraak Rechtbank Rotterdam

De rechter heeft vandaag een onafhankelijk oordeel uitgesproken in de zaak met de gemeenten.

Wij vinden het echter belangrijk om verder te kijken dan deze uitspraak. Ongeacht mogelijke toekomstige juridische processen, die vaak jaren kunnen duren, willen we graag een manier vinden om eerder (concrete) actie te ondernemen richting onze omgeving.

Lees Hier
Media Statement

Statement op hoorzitting Provinciale Staten van Zuid-Holland

Marc Reijmers - Manager Environment, Health, Safety & Sustainability

Lees Hier
Media Statement

Opvolging Chemours aanbevelingen OVV-onderzoek Industrie en Omwonenden

Op 13 april 2023 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ uitgebracht. In het rapport doet de OvV een aantal aanbevelingen voor verbeteringen aan o.a. Chemours. In deze brief licht Chemours toe op welke wijze gevolg aan deze aanbevelingen is en zal worden gegeven.

LEES HIER
Media Statement

Beantwoording vragen Kamerleden hoorzitting 5 juli 2023

Op 5 juli heeft Chemours deelgenomen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer met als centraal thema de berichtgeving inzake PFAS. Tijdens dit gesprek ontving Chemours van Kamerleden een aantal aanvullende schriftelijke vragen. De beantwoording daarvan leest u hier:

LEES HIER
Media Statement

Introductie Chemours in Hoorzitting Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op 5 juli 2023

An Lemaire - Mijnheer de Voorzitter, geachte Kamerleden. Goedemorgen, mijn naam is An Lemaire, ik ben de directeur van Chemours in Nederland. Ik ben hier samen met mijn collega Frenk Hulsebosch, Business Senior Director, die ook een korte introductie zal geven.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op voornemen DCMR tot oplegging LoD – 4 juli 2023

Omgevingsdienst DCMR heeft vandaag aangekondigd dat er sporen van de stof TFA zijn gevonden tijdens bemonstering in een waterzuiveringsinstallatie van Chemours en dat zij van plan is een last onder dwangsom op te leggen om verdere lozing te voorkomen.

Lees Hier
Media Statement

Reactie op publicatie Follow the Money FD en NRC

In navolging van Follow the Money heeft het FD en de NRC artikelen gepubliceerd over een rechtszaak aangespannen naar aanleiding van een recente Zembla uitzending. In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren, bestaat de kern van het verhaal van Zembla uit oude beweringen die jaren geleden zijn opgeworpen en ontkracht, veelal vóór de oprichting van Chemours in 2015.

LEES HIER
Media Statement

Statement Chemours over het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan emissies van die bedrijven.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op hoger beroep Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

We hebben kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Rechtbank op 16 maart vanuit ‘het principiële karakter van het debat dat partijen verdeeld houdt’.

Lees Hier