Dordrecht Nieuws

Showing 1-10 of 14 results

Press Release

Chemours publiceert duurzaamheidsrapport 2023

The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), een wereldwijd chemiebedrijf, heeft vandaag de zevende editie van haar jaarlijkse duurzaamheidsrapport gepubliceerd, waarin de voortgang van het bedrijf op weg naar het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen (Corporate Responsibility Commitment- CRC) voor 2030 wordt beschreven.

Lees Meer
News Article

Actieplan Chemours gericht op moestuinen en zwemwater De Merwelanden

In september kondigde Chemours zijn intentie aan om manieren te zoeken om concrete actie te ondernemen ten behoeve van onze omgeving. Sindsdien zijn we verkennende en constructieve gesprekken aangegaan met de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden.

Op basis van deze gesprekken ontwikkelt Chemours samen met de gemeenten een plan met concrete acties om de bezorgdheden in de omgeving aan te pakken betreffende het consumeren van voedsel uit moestuinen in de buurt van de Chemours-locatie in Dordrecht, en het nemen van maatregelen met betrekking tot het gebruik van het zwemwater de Merwelanden.

Lees Hier
Media Statement

Chemours bereikt nieuwe mijlpaal op weg naar minimaal 99% minder emissies

Maatregelen voltooid voor reductie van uitstoot van gefluoreerde gassen met 80% per 2024. Chemours in Dordrecht heeft een belangrijke mijlpaal behaald op weg naar het zo dicht mogelijk naar nul brengen van zijn uitstoot. Het gaat om de volgende stap van het in 2018 aangekondigde programma van maatregelen...

Lees Hier
Media Statement

Opvolging Chemours aanbevelingen OVV-onderzoek Industrie en Omwonenden

Op 13 april 2023 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ uitgebracht. In het rapport doet de OvV een aantal aanbevelingen voor verbeteringen aan o.a. Chemours. In deze brief licht Chemours toe op welke wijze gevolg aan deze aanbevelingen is en zal worden gegeven.

LEES HIER
Media Statement

Beantwoording vragen Kamerleden hoorzitting 5 juli 2023

Op 5 juli heeft Chemours deelgenomen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer met als centraal thema de berichtgeving inzake PFAS. Tijdens dit gesprek ontving Chemours van Kamerleden een aantal aanvullende schriftelijke vragen. De beantwoording daarvan leest u hier:

LEES HIER
Media Statement

Introductie Chemours in Hoorzitting Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op 5 juli 2023

An Lemaire - Mijnheer de Voorzitter, geachte Kamerleden. Goedemorgen, mijn naam is An Lemaire, ik ben de directeur van Chemours in Nederland. Ik ben hier samen met mijn collega Frenk Hulsebosch, Business Senior Director, die ook een korte introductie zal geven.

Lees Hier
Media Statement

Reactie op publicatie Follow the Money FD en NRC

In navolging van Follow the Money heeft het FD en de NRC artikelen gepubliceerd over een rechtszaak aangespannen naar aanleiding van een recente Zembla uitzending. In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren, bestaat de kern van het verhaal van Zembla uit oude beweringen die jaren geleden zijn opgeworpen en ontkracht, veelal vóór de oprichting van Chemours in 2015.

LEES HIER
Media Statement

Statement Chemours over het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan emissies van die bedrijven.

Lees Hier
Media Statement

Rechter kent beroep door Chemours toe: bedrijf heeft meer tijd om laatste 20% emissies te reduceren

De Rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan over het beroep dat Chemours aangetekend had tegen een ambtshalve besluit van de Provincie Zuid-Holland uit 2019 over wijziging van de vergunning.

Lees Hier
Media Statement

Chemours en het Lexlab breiden hun samenwerking uit: na de Slijmfabriek komt de Limonadefabriek

Chemours zal de komende jaren verschillende activiteiten voor lagere schoolkinderen in de Drechtsteden mogelijk maken die worden aangeboden door het Lexlab, de technologieaanjager voor het onderwijs in de Drechtsteden.

Lees Hier