Dordrecht Nieuws

Showing 1-10 of 13 results

Media Statement

Statement op hoorzitting Provinciale Staten van Zuid-Holland

Marc Reijmers - Manager Environment, Health, Safety & Sustainability

Lees Hier
Media Statement

Introductie Chemours in Hoorzitting Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op 5 juli 2023

An Lemaire - Mijnheer de Voorzitter, geachte Kamerleden. Goedemorgen, mijn naam is An Lemaire, ik ben de directeur van Chemours in Nederland. Ik ben hier samen met mijn collega Frenk Hulsebosch, Business Senior Director, die ook een korte introductie zal geven.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op voornemen DCMR tot oplegging LoD – 4 juli 2023

Omgevingsdienst DCMR heeft vandaag aangekondigd dat er sporen van de stof TFA zijn gevonden tijdens bemonstering in een waterzuiveringsinstallatie van Chemours en dat zij van plan is een last onder dwangsom op te leggen om verdere lozing te voorkomen.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op uitzending van Zembla d.d. 15 juni

In plaats van enige 'waarheid' te achterhalen, is Zembla's nieuwste uitzending weinig meer dan schandaaljournalistiek. Veel van de beweringen zijn gebaseerd op oude, vage en/of ontkrachte aantijgingen.

Lees Hier
Media Statement

Statement Chemours over het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan emissies van die bedrijven.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op hoger beroep Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

We hebben kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Rechtbank op 16 maart vanuit ‘het principiële karakter van het debat dat partijen verdeeld houdt’.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op zitting bij Rechtbank in Dordrecht

Vandaag vond bij de Rechtbank in Dordrecht een zitting plaats in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen Chemours.

Lees Hier
Media Statement

Chemours en het Lexlab breiden hun samenwerking uit: na de Slijmfabriek komt de Limonadefabriek

Chemours zal de komende jaren verschillende activiteiten voor lagere schoolkinderen in de Drechtsteden mogelijk maken die worden aangeboden door het Lexlab, de technologieaanjager voor het onderwijs in de Drechtsteden.

Lees Hier
Media Statement

Chemours verklaring over OM persbericht overschrijding 2018-2020

Read More
News Article

Chemours heeft bijna de helft van 75 miljoen voor schonere productie al uitgegeven

Read More