Chemours bereikt nieuwe mijlpaal op weg naar minimaal 99% minder emissies

Maatregelen voltooid voor reductie van uitstoot van gefluoreerde gassen met 80% per 2024

Dordrecht, 20 november 2023 - Chemours in Dordrecht heeft een belangrijke mijlpaal behaald op weg naar het zo dicht mogelijk naar nul brengen van zijn uitstoot. Het gaat om de volgende stap van het in 2018 aangekondigde programma van maatregelen om emissies te minimaliseren en omvat een vermindering van 80% van de vergunde uitstoot van gefluoreerde organische stoffen ten opzichte van 2017.

Deze stap bestaat uit de verlaging van de emissies van gefluoreerde gassen uit het productieproces in Dordrecht: het installeren van buffercapaciteit om gassen tijdelijk op te vangen en vervolgens te vernietigen; gecombineerd met een systeem om de fabrieken sneller stil te kunnen leggen in geval van een storing.

Deze doelstellingen voor de verlaging van de uitstoot die Chemours in 2018 aankondigde, zijn ook opgenomen in de vergunning. Zowel het eerste doel – de verlaging van de uitstoot van GenX-stoffen – als het tweede zijn inmiddels volgens plan behaald. Intussen werkt Chemours hard door aan het bereiken van het derde doel: een vermindering met 99% van de uitstoot van gefluoreerde organische stoffen ten opzichte van 2017. Deze stap wil Chemours zo snel mogelijk en uiterlijk voor 2030 behaald hebben.

An Lemaire, directeur Chemours Nederland: “We zijn ons bewust van de zorgen van omwonenden over emissies, dus geven we gehoor aan de vraag om de uitstoot te minimaliseren en blijven we hard werken aan maatregelen om dit doel te bereiken.”

“Deze maatregelen klinken misschien eenvoudig: gassen tijdelijk opslaan en sneller de fabrieken uitschakelen. Echter, de omstandigheden waarmee we in de praktijk te maken hebben – temperaturen tussen -45֯en 1150֯Celsius en drukverschillen tussen vacuüm en 18 Bar – maakten het ontwerpen, installeren en testen van deze installaties een ingewikkelde opgave. Ik ben trots op alle medewerkers die ervoor hebben gezorgd dat we dit project zo snel als mogelijk hebben weten op te leveren. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap om onze uitstoot zo dicht mogelijk naar nul te brengen.”