De juiste verwerking van onze afvalstromen

We zijn op de hoogte van rapportages over de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde en we betreuren dat mensen zich zorgen maken over de kwaliteit van het water en leven in deze waterweg. Tegelijkertijd distantiëren we ons van de suggestie door TV-programma Zembla dat afval wat Chemours door Indaver in Antwerpen laat vernietigen zou bijdragen aan een zorgwekkende blootstelling aan PFAS in de Westerschelde. We hebben volledig inzicht en vertrouwen in de juiste verwerking van onze afvalstromen. Verschillende onderzoeken door de Universiteit van Utrecht, Universiteit van Wageningen, Deltares en RIVM[1] laten dan ook zien dat de door Chemours gebruikte stof (HFPO-DA) niet, of in zeer lage hoeveelheden, meetbaar is in de Westerschelde.

Chemours gebruikt geen PFOA en PFOS, maar de verbinding HFPO-DA als een polymerisatiehulpmiddel bij de productie van fluorpolymeren, producten die enkele van de meest kritieke technologieën mogelijk maken die wij allen dagelijks gebruiken. Onze processen zijn zo ontworpen dat meer dan 99% van deze stof wordt afgevangen, zodat deze kan worden hergebruikt of vernietigd door verbranding op zeer hoge temperatuur. Onze kennis en ervaring op dit gebied delen we met partijen als Indaver en de Vlaamse overheid.

Voor Chemours staat de verantwoorde productie van materialen die essentieel zijn voor het functioneren van onze samenleving bovenaan en daarmee lopen we voorop in de industrie. Onze producten zijn van vitaal belang voor de vooruitgang van onder andere de volgende generatie duurzame industrieën, van schone waterstofenergie tot microchips tot levensreddende medische toepassingen.