Dordrecht Nieuws

Showing 11-20 of 25 results

Media Statement

Statement Chemours over het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan emissies van die bedrijven.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op hoger beroep Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

We hebben kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Rechtbank op 16 maart vanuit ‘het principiële karakter van het debat dat partijen verdeeld houdt’.

Lees Hier
Media Statement

Rechter kent beroep door Chemours toe: bedrijf heeft meer tijd om laatste 20% emissies te reduceren

De Rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan over het beroep dat Chemours aangetekend had tegen een ambtshalve besluit van de Provincie Zuid-Holland uit 2019 over wijziging van de vergunning.

Lees Hier
Media Statement

Reactie Chemours op zitting bij Rechtbank in Dordrecht

Vandaag vond bij de Rechtbank in Dordrecht een zitting plaats in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen Chemours.

Lees Hier
Media Statement

Chemours en het Lexlab breiden hun samenwerking uit: na de Slijmfabriek komt de Limonadefabriek

Chemours zal de komende jaren verschillende activiteiten voor lagere schoolkinderen in de Drechtsteden mogelijk maken die worden aangeboden door het Lexlab, de technologieaanjager voor het onderwijs in de Drechtsteden.

Lees Hier
Media Statement

Reactie op NRC publicatie

Read More
Media Statement

Chemours verklaring over OM persbericht overschrijding 2018-2020

Read More
Media Statement

Onderzoek naar lokale moestuinen

Read More
Media Statement

Reactie Chemours op speculatie over lozingen in 2021

Read More
Media Statement

De juiste verwerking van onze afvalstromen

Read More