Rechter kent beroep door Chemours toe: bedrijf heeft meer tijd om laatste 20% emissies te reduceren

Dordrecht, 17 maart 2023 - De Rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan over het beroep dat Chemours aangetekend had tegen een ambtshalve besluit van de Provincie Zuid-Holland uit 2019 over wijziging van de vergunning. Reden voor ons beroep was dat dit besluit een strengere tijdlijn vaststelde voor het verder terugdringen van onze emissies dan de huidige beschikbare technologieën ons in staat stellen te bereiken. De rechtbank heeft het beroep van Chemours toegewezen. Chemours is blij met deze uitspraak, die ons de benodigde tijd geeft om de juiste technologie te vinden om de emissies met minimaal 99% te kunnen verlagen.

Gezamenlijk doel

Gezien onze toewijding aan het zo snel mogelijk verkleinen van onze voetafdruk op onze omgeving, lijkt het tegenstrijdig dat we elkaar voor de rechter moesten treffen over dit onderwerp. De vele interacties tussen Chemours en de vergunningverlener (DCMR), en belanghebbenden zoals omwonenden en onze Burenraad, hebben opgeleverd dat wij steeds opnieuw scherp bekijken wat we nog meer of nog sneller kunnen doen om een zo ambitieus mogelijk emissie reductieplan te realiseren.

Dat heeft tot nu toe geleid tot:

  • een reductie van > 99% van alle emissies van HFPO-DA (‘GenX’), zowel naar water als naar lucht, bereikt in 2021;
  • een voortgaand programma voor de reductie van 80% van alle overige gefluorineerde organische stoffen per 1 januari 2024

Hiervoor hebben we een investering van EURO 75 miljoen gedaan.

Tussen Chemours en andere partijen bestaat geen verschil van mening over deze doelen en resultaten. Het is onze gezamenlijke ambitie om zo snel mogelijk naar ‘netto nul’ emissies te gaan.

Extra investering

Juist daarom is Chemours blij met de uitspraak van de rechtbank, die ons de benodigde tijd geeft om de juiste technologie te vinden om een emissiereductie van 99% te kunnen realiseren. Wij blijven toegewijd om dit op zo kortst mogelijke termijn te bereiken en hebben hiervoor een investering van nog eens EURO 50 miljoen uitgetrokken (voor de komende 5 jaar).

In Dordrecht werken we elke dag met meer dan 500 werknemers om onze voetafdruk op onze omgeving verder te verkleinen, terwijl we materialen produceren die een essentiële rol spelen in de maatschappij en de energie transitie.