Reactie Chemours op uitspraak Rechtbank Rotterdam

De rechter heeft vandaag een onafhankelijk oordeel uitgesproken in de zaak met de gemeenten. We gaan deze uitspraak nu verder bestuderen. 

Wij vinden het echter belangrijk om verder te kijken dan deze uitspraak. Ongeacht mogelijke toekomstige juridische processen, die vaak jaren kunnen duren, willen we graag een manier vinden om eerder (concrete) actie te ondernemen richting onze omgeving. We horen de zorgen van de omwonenden van onze locatie in Dordrecht en die raken ons.

Vandaag wil Chemours dan ook haar voornemen uitspreken om met zowel de gemeenten als overige belanghebbenden te bekijken op welke wijze zo snel mogelijk concrete acties kunnen worden ondernomen.

Deze acties zullen zich richten op het in kaart brengen van een aanpak, en het bieden van technische en financiële ondersteuning hiervoor. In overleg met de betrokken gemeenten kan bijvoorbeeld de mogelijkheid worden onderzocht van het opzetten van een fonds, waarmee gemeenten activiteiten kunnen financieren.

De betrokken gemeenten zijn steeds zeer actief geweest in het vinden van een oplossing voor de zorgen van omwonenden over het verleden. We kijken er naar uit om samen met hen, in deze volgende fase, tot een goed resultaat voor alle partijen te komen.

Tegelijkertijd blijven we ons inzetten voor een zo verantwoord mogelijke productie in onze fabriek.