Reactie op NRC publicatie

De Chemours-fabriek in Dordrecht produceert fluorpolymeren, geavanceerde materialen die de kern vormen van talloze producten die het moderne leven mogelijk maken. Geen enkele computerchip – te vinden in alles van mobiele telefoons tot magnetrons tot televisies – kan worden geproduceerd zonder fluorpolymeren.  Fluorpolymeren zijn ook onmisbaar bij de productie van lithium-ionbatterijen die elektrische voertuigen mogelijk maken. En bijvoorbeeld in het proces dat nodig is om groene waterstof te produceren, de energiedrager van de toekomst.

De fluorpolymeren die we produceren zijn niet schadelijk voor mensen wanneer ze op verantwoorde wijze worden vervaardigd en gebruikt.

Chemours heeft de uitstoot in de vestiging in Dordrecht sinds de verzelfstandiging in 2015 sterk verminderd - onze huidige uitstoot ligt ver onder wat onze vergunning toestaat - en dat blijven we doen, met de ambitie om de resterende uitstoot van gefluoreerde gassen in 2024 met 80% en zo snel mogelijk daarna met ten minste 99% te verminderen. Het werk dat we daarvoor hebben verricht en de toezeggingen die we hebben gedaan, gaan verder dan die van al onze collega's in de chemische industrie.