Beantwoording vragen Kamerleden hoorzitting 5 juli 2023

Op 5 juli heeft Chemours deelgenomen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer met als centraal thema de berichtgeving inzake PFAS. Tijdens dit gesprek ontving Chemours van Kamerleden een aantal aanvullende schriftelijke vragen. De beantwoording daarvan leest u hier: