Gedeputeerde Staten Zuid-Holland zijn positief over verlaging GenX-emissie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie, heeft de Provinciale Staten geïnformeerd over de verdere verlaging van de indirecte lozing van GenX door Chemours. Volgens Rijkswaterstaat is de concentratie FRD en PFOA in het afvalwater vanuit Chemours naar de RWZI (indirecte lozing) met respectievelijk 99 en 97% afgenomen ten opzichte van begin 2017. Voor wat betreft het ontvangende oppervlaktewater stelt RWS dat voor zowel FRD als PFOA de gemeten concentraties ruim lager zijn dan de beschikbare normen voor oppervlaktewater en drinkwater.
» Lees het persbericht hier