Reactie Chemours op voornemen DCMR tot oplegging LoD – 4 juli 2023

Omgevingsdienst DCMR heeft vandaag aangekondigd dat er sporen van de stof TFA zijn gevonden tijdens bemonstering in een waterzuiveringsinstallatie van Chemours en dat zij van plan is een last onder dwangsom op te leggen om verdere lozing te voorkomen. TFA is een natuurlijk voorkomend organisch zuur met een vergelijkbare structuur als azijnzuur dat wordt aangetroffen in azijn. Het is geen stof die eerder in ons afvalwater is gemeten en Chemours voert een onderzoek uit om de oorzaak of mogelijke bron van de stof te achterhalen. De resultaten van dat onderzoek zullen we delen met DCMR.