Chemours verklaring over OM persbericht overschrijding 2018-2020

Het Openbaar Ministerie heeft een persbericht uitgebracht met betrekking tot de registratie door Chemours Netherlands BV van overschrijding van haar beschikbare quotum fluorkoolwaterstoffen op de Europese markt tussen 2018 en 2020. Dit volgt op een eerdere aankondiging.

Chemours neemt haar verplichting om haar producten te vervaardigen en in volledige samenwerking met de relevante Nederlandse autoriteiten serieus; we erkenden en accepteerden de sancties zoals uiteengezet in de EU F-gassenverordening, en voerden onmiddellijk verbeteringen door om onze procedures en processen te corrigeren. Als gevolg van deze wijzigingen opereert Chemours sinds 2021 binnen het toegewezen quotum.

>> ‘Chemours verklaring over overschrijding 2018-2020’