Reactie Chemours op hoger beroep Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

We hebben kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Rechtbank op 16 maart vanuit ‘het principiële karakter van het debat dat partijen verdeeld houdt’.  

We zullen het beroep van Gedeputeerde Staten zorgvuldig bestuderen en dan ons standpunt bepalen, maar wij herkennen ons niet in deze beschrijving van het geschil.

Het verbeteren van de voetafdruk van de chemische industrie in Nederland op haar omgeving is een gezamenlijk doel, wat het snelste bereikt kan worden door samenwerking tussen de verschillende partijen: bedrijven, overheden, vergunningverleners, milieudienst, omwonenden, vakorganisaties, medewerkers en klanten. Daar staan wij ook voor. 

Zoals we hebben benadrukt in reactie op de uitspraak van de Rechtbank, heeft Chemours proactief maatregelen genomen voor de reductie van emissies en blijven we dat doen, zoals blijkt uit:

  • een reductie van > 99% van alle emissies van HFPO-DA (‘GenX’), zowel naar water als naar lucht, bereikt in 2021;
  • een voortgaand programma voor de reductie van 80% van alle overige gefluoreerde organische stoffen per 1 januari 2024
  • gevolgd door het zo snel als mogelijk vinden en toepassen van de juiste technologie om een emissiereductie van 99% te kunnen realiseren; en
  • onze ambitie om het doel van ‘netto nul’ emissies van broeikasgassen te bereiken tegen 2050

Wij blijven doorgaan met de verantwoorde productie van materialen die een essentiële rol spelen in de maatschappij en noodzakelijk zijn in de wereldwijde energietransitie.