Onderzoek naar lokale moestuinen

Chemours vindt het fijn voor de moestuinders in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dat het onderzoek van Arcadis uitwijst dat zij in alle gebieden regenwater kunnen blijven gebruiken voor hun moestuinen. De data van Arcadis tonen aan dat de emissiebeperkende maatregelen die Chemours heeft geïnstalleerd de emissies significant hebben teruggedrongen, want de stoffen zijn inmiddels niet meer of slechts in zeer lage concentratie terug te vinden in regenwater.

We begrijpen de wens binnen de gemeenschap om eigen groente en fruit te kunnen verbouwen en opeten. We zullen deze nieuwe gegevens over de neerslag van historische emissies gebruiken om te bekijken hoe Chemours kan samenwerken met de moestuinders om hun zorgen te adresseren.

Chemours blijft doorwerken aan het bereiken van onze Corporate Responsibility Commitment doelen waaronder het terugdringen van de emissies van gefluoreerde stoffen met minimaal 99% en het verminderen van de emissie van broeikasgassen op ons pad naar netto nul.