Reactie op publicatie Follow the Money FD en NRC

In navolging van Follow the Money heeft het FD en de NRC artikelen gepubliceerd over een rechtszaak aangespannen naar aanleiding van een recente Zembla uitzending. In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren, bestaat de kern van het verhaal van Zembla uit oude beweringen die jaren geleden zijn opgeworpen en ontkracht, veelal vóór de oprichting van Chemours in 2015.

 

Chemours produceert fluorpolymeren en gefluoreerde gassen op verantwoorde wijze. Deze chemische stoffen zijn onmisbaar voor de moderne samenleving en een groene energievoorziening.  De unieke combinatie van eigenschappen van deze stoffen maken ze tot belangrijke componenten in de productie van microchips, geavanceerde medische apparaten en elektrische voertuigen en ze staan centraal in de opwekking van de schone waterstof, de energiedrager van de toekomst. Deze essentiële producten kunnen en worden elke dag veilig geproduceerd en gebruikt. 

Chemours heeft in de loop der jaren consequent stappen genomen om de uitstoot van gefluoreerde verbindingen (FOC's) in Dordrecht te verminderen. In 2018 hebben we aanvullende emissiereducties aangekondigd die in lijn zijn met onze wereldwijde, ambitieuze Corporate Responsibility Commitment doelstellingen. Vanaf 2018 is technologie ontwikkeld om de sporen van HFPO-DA in emissies naar lucht en water met meer dan 99% te verminderen. Er zijn forse investeringen gedaan voor permanente zuiveringsinstallaties en de reductie met 99% is effectief gerealiseerd in 2021. Ook de emissies van andere FOC's willen we zo snel mogelijk - uiterlijk in 2030 - met 99% verminderen. In 2024 zal een belangrijke stap van meer dan 80% FOC-emissiereductie worden geïmplementeerd.

Chemours zet zich ook consequent in voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Onze kernwaarden stimuleren veilig werken met stoffen volgens normen, die strenger zijn dan de wettelijke vereisten. Installaties worden gebouwd, onderhouden en geëxploiteerd om mogelijke blootstelling aan stoffen te minimaliseren. Het personeel is volledig opgeleid om veilig met stoffen om te gaan volgens procedures om accidentele blootstelling te voorkomen, waaronder ventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen.

In tegenstelling tot wat sommige partijen beweren, bestaat de kern van het verhaal uit oude beweringen die jaren geleden zijn opgeworpen en ontkracht, veelal vóór de oprichting van Chemours in 2015. Wat in het verhaal ontbreekt, is een zeer recent rapport van de Nationale Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat zich richt op de hedendaagse bedrijfsvoering bij Chemours en concludeert dat de overheid en Chemours samen ervoor hebben gezorgd dat de uitstoot van HFPO-DA door Chemours aanzienlijk is verminderd binnen aangescherpte vergunningsniveaus.

Chemours blijft het verhaal van Dordrecht Works feitelijk en objectief vertellen. We hebben deze fabriek op verantwoorde wijze en volgens de hoogste normen gedreven en we zullen dit blijven doen, net zoals we ons zullen blijven inzetten om dingen goed te doen in de gemeenschappen waarin we actief zijn. We blijven constructief zoeken naar manieren om overeenstemming te vinden met onze gemeenschap en problemen op te lossen, terwijl we duurzaam en verantwoord producten blijven maken voor kritieke toepassingen in de moderne samenleving.