Chemours loopt voor op schema emissiereductie

Chemours heeft al in 2018 een verlaging van de emissie van GenX-stoffen bereikt waarmee het vooruit loopt op de vergunning per 2019 en op het eigen schema voor de afname van de emissies van GenX-stoffen naar lucht en water met ten minste 99% per eind 2020.
» Lees het persbericht hier