Toelichting Chemours over intentieverklaring met gemeenten over aanpak moestuinen en zwemplas

Chemours en de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht hebben een intentieverklaring ondertekend voor de gezamenlijke aanpak van aanwezige PFAS in bepaalde gebieden in deze gemeenten. Deze omvat de volgende onderdelen: ten eerste een programma voor het herstel van met PFAS verontreinigde moestuinen om deze weer geschikt te maken voor consumptief gebruik; ten tweede het onderzoek voor de aanpak van recreatieplas Merwelanden, zodat zwemmen daar weer kan worden toegestaan; ten derde blijven Chemours en de gemeenten in gesprek over een manier om andere zorgen over PFAS die leven in de gemeenschap te adresseren, inclusief een fonds dat de gemeenten daarvoor kunnen gebruiken.

Moestuinen en zwemplas Merwelanden

De gemeentebesturen van Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht hebben onlangs ingestemd met de start van de pilot in moestuinen. Het doel is om de moestuinen weer geschikt te maken voor consumptief gebruik, wat betekent dat mensen veilig en zonder beperkingen uit hun moestuin kunnen eten.

Het plan van aanpak voor de pilot is opgesteld in samenwerking met de gemeenten en Chemours, onder begeleiding van onafhankelijke externe deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging en sanering. Chemours betaalt de kosten van de werkzaamheden zoals beschreven in het plan van aanpak, om de doelen van de pilotfase en het plan van aanpak te bereiken. De pilot gaat van start in moestuinen op drie locaties in Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Zwemplas Merwelanden wordt nog via bemonstering onderzocht, waarna een plan van aanpak opgesteld zal worden.