Chemours en TSM werken samen aan de aarde

Mooimakers, ook op de site van Chemours in Mechelen

Chemours team with piles of bagged up trash

Op 23 april 2023 organiseerde Chemours een opruimactie op hun sites in Mechelen en Kallo. In Mechelen kregen we de helpende handen van leerlingen uit de 1ste graad van TSM. De actie past in de “Earth Month”, de Maand van de Aarde, en illustreert de betrokkenheid van beide partijen om lokaal hun milieusteentje bij te dragen.

Gedurende de maand april hielden we meerdere initiatieven om onze medewerkers alert te maken voor duurzaamheid en milieubewust handelen. Het zijn waarden die diep geworteld zijn in onze bedrijfscultuur. We zijn vastbesloten om de chemiesector te vergroenen. Onze producten en toepassingen spelen nu al een cruciale rol in de digitale en groene transformatie van onze maatschappij en we hebben wereldwijd een ambitieus plan om onze emissies te reduceren, zoals de net-zero uitstoot tegen 2050. Maar we proberen ook als medewerkers in Belgie zo milieubewust mogelijk te handelen.

Activiteiten omvatten een CO2-reductie-uitdaging en delen van praktische tips om de impact op het milieu te beperken. Daarnaast werd verantwoord e-waste management gepromoot door het recyclen van smartphones onder werknemers. Een van de hoogtepunten was de Mooimakers opruimactie die we samen met de leerlingen van TSM hielden.

"We hebben een actieve samenwerking met TSM, binnen het ChemFest-programma dat STEM-onderwijs promoot," zegt Bernard Delhaye, Country Leader van Chemours België. “Het is geweldig om enthousiaste studenten bij dergelijke acties te betrekken."

Marc Steemans, pedagogisch directeur van TSM, voegt hieraan toe: "Wij pleiten sterk voor meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Het helpt onze leerlingen beter begrijpen wat STEM inhoudt en opent hun ogen voor de mogelijkheden. Chemours ondersteunt ons soms tijdens schooldagen, dus we zijn blij om vandaag een handje te helpen."

Deze samenwerking illustreert de kracht van teamwork in het bevorderen van milieubehoud en het educeren van toekomstige generaties over het belang van duurzaamheid. Samen kunnen we een verschil maken in onze gemeenschappen en daarbuiten.