Hoe het is om te werken bij Chemours

Ontdek de mogelijkheden die Chemours jou kan bieden Ontdek

Op de vestiging van Chemours in Dordrecht werken honderden mensen aan het verantwoord produceren van materialen die noodzakelijk zijn in onze samenleving. Alex Engel maakt deel uit van het Milieuteam van Chemours in Dordrecht als EHS Consultant. EHS staat voor Environment, Health en Safety oftewel milieu, gezondheid en veiligheid.

Alex, kun jij wat uitleggen over jouw rol?

Mijn belangrijkste taak is adviseren over milieuzaken, waarbij ik me vooral bezig houd met vergunningen, compliance, luchtemissies en CAPEX-investeringsprojecten. Voor elk project is een vergunning nodig, dus onderzoek ik wat vanuit milieu-oogpunt nodig is om een project te kunnen starten én laten slagen. Alle afdelingen en fabrieken op de site kunnen een beroep op mij doen als vraagbaak voor milieu-gerelateerde zaken.

Kun je een typische werkdag beschrijven?

Een typische werkdag bestaat in mijn rol eigenlijk niet. De ene dag begeleid ik op 20 meter hoogte emissiemetingen aan een schoorsteen, de volgende dag schrijf ik een vergunningaanvraag voor een nieuwe fabriek, de dag daarna begeleid ik overheidsinstanties tijdens hun inspecties op ons terrein. Iedere dag is anders!

De rode lijn in mijn werk is compliance en risico management. Compliance management richt zich op naleving van regels en zorgen dat we alle werkzaamheden onder de juiste vergunningen uitvoeren. Risico management richt zich vooral op het minimaliseren van milieurisico’s voor onze omgeving en het bijhouden van externe ontwikkelingen: bestaande vergunningen die worden aangescherpt, of nieuwe wet- en regelgeving impact kan hebben op onze productielocatie.

Hoe vind je het om bij een chemische fabriek te werken?

Het is altijd indrukwekkend om te zien hoe onze procesinstallaties in elkaar zitten en hoeveel kilometer aan leidingwerk in een fabriek is verwerkt. Het besef dat we hier materialen maken voor producten die onze samenleving draaiende houden, zoals computerchips, medische instrumenten en mobiele telefonie, maakt me trots. 

Wat maakt jouw baan belangrijk, leuk en bijzonder?

In 2018 heeft Chemours haar CRC 2030 duurzaamheidsdoelstellingen gepubliceerd en die zijn voor mij doorslaggevend geweest om te kiezen voor Chemours als werkgever. Dergelijke ambitieuze doelen zijn binnen de zware chemische industrie ongekend en laten zien dat verantwoorde en duurzame productie van essentiële fluorhoudende producten zeker mogelijk is. Iedere dag werken we met onze specialisten uit allerlei disciplines hard aan het realiseren van deze doelstellingen en we liggen inmiddels mooi op schema! 

Binnen Chemours wordt ondernemerschap enorm gestimuleerd. Je krijgt echt de mogelijkheid om verbeterprojecten te initiëren en daarin de verantwoordelijkheid te nemen. Een voorbeeld: we onderzoeken als milieuteam momenteel, vanuit een circulaire gedachte, de verschillende mogelijkheden tot hergebruik, waaronder van ons gezuiverde afvalwater. We krijgen de ruimte om goed te bekijken welke kansen dit kan bieden.

Tot slot, wie zou jij aanraden om te kijken naar de mogelijkheden om bij Chemours te werken?

Iedereen met affiniteit voor techniek, de mindset om te verduurzamen en de drive om onze milieu voetafdruk continu te verkleinen. Er is veel mogelijk bij Chemours!