Onze buren en de omgeving

Dordrecht Omwonenden

Voor de omwonenden

Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de hekken. Chemours speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving. De woonwijken De Staart en Sliedrecht-Oost grenzen bijna aan de hekken van het bedrijfsterrein of zijn er door enkel de Merwede van gescheiden. Een goede burenrelatie is daarom van groot belang, vindt Chemours.

Informatievoorziening

De omwonenden van de fabriek zijn een zeer belangrijke publieksgroep voor Chemours. De directe omwonenden zijn verspreid over de drie gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Chemours maakt deel uit van de lokale gemeenschap, net zoals de bewoners zelf. Toch heeft de fabriek door zijn omvang en impact op de omgeving ook specifieke verplichtingen, zowel wettelijke als zelf opgelegde.

Gezondheid

Bij Chemours Dordrecht werken we met vluchtige, explosieve en toxische stoffen, daarom heeft veiligheid topprioriteit. Het beleid gaat hierin verder dan het naleven van de wettelijke verplichtingen. Ons doel is om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te maken.
Op deze manier wil Chemours de veiligheid en de gezondheid van iedereen (medewerkers, omwonenden en omgeving) maximaal waarborgen. We doen dit vanuit de overtuiging, dat als we niet veilig werken, we ook geen bestaansrecht hebben.

De Burenraad

Chemours is zich zeer bewust van zijn omgeving en van het belang van een goede dialoog met elkaar. Daarom is de Burenraad opgericht, met als doel het creëren van wederzijds begrip en een vertrouwensband. Dit doen de leden van de Burenraad door te signaleren en vooral veel te communiceren. Met de buren, bedrijven, organisaties en overheden. Eigenlijk met iedereen die het gebied een warm hart toedraagt, voor nu en voor de toekomst.

Vragen?

Hebt u vragen aan ons dan horen we die graag. Door een mail te sturen naar [email protected] kunt u deze kenbaar maken. Uiterlijk binnen 3 werkdagen wordt uw vraag beantwoord of nemen wij contact met u op.