Onze buren en de omgeving

Dordrecht Omwonenden

Voor de omwonenden

Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de hekken. Chemours speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving. De woonwijken De Staart en Sliedrecht-Oost grenzen bijna aan de hekken van het bedrijfsterrein of zijn er door enkel de Merwede van gescheiden. Een goede burenrelatie is daarom van groot belang, vindt Chemours.

Informatievoorziening

De omwonenden van de fabriek zijn een zeer belangrijke publieksgroep voor Chemours. De directe omwonenden zijn verspreid over de drie gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Chemours maakt deel uit van de lokale gemeenschap, net zoals de bewoners zelf. Toch heeft de fabriek door zijn omvang en impact op de omgeving ook specifieke verplichtingen, zowel wettelijke als zelf opgelegde.

Gezondheid

Bij Chemours Dordrecht werken we met vluchtige, explosieve en toxische stoffen, daarom heeft veiligheid topprioriteit. Het beleid gaat hierin verder dan het naleven van de wettelijke verplichtingen. Ons doel is om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te maken.
Op deze manier wil Chemours de veiligheid en de gezondheid van iedereen (medewerkers, omwonenden en omgeving) maximaal waarborgen. We doen dit vanuit de overtuiging, dat als we niet veilig werken, we ook geen bestaansrecht hebben.

Burenraad van Chemours en DuPont

De Burenraad van Chemours en DuPont is op 26 september 2017 officieel van start gegaan. Met de gezamenlijke Burenraad voor Chemours en DuPont wordt naar een verbreding en verdieping van de dialoog van beide bedrijven met de omgeving gezocht. Een goede dialoog en een goede relatie van beide bedrijven met de omgeving, is van het grootste belang als het gaat over de bedrijfsactiviteiten en effecten daarvan in verleden, heden en toekomst.

Vragen?

Hebt u vragen aan ons dan horen we die graag. Door een mail te sturen naar [email protected] kunt u deze kenbaar maken. Uiterlijk binnen 3 werkdagen wordt uw vraag beantwoord of nemen wij contact met u op.