Elke dag verantwoord produceren van essentiële materialen

Op onze site in Dordrecht zetten we ons in om onze producten op een verantwoorde manier te produceren – voor onze buren en het milieu.

MEER INFORMATIE

Veiligheid staat voorop

Chemours heeft diepgaand geïnvesteerd in maatregelen om onze uitstoot en onze ecologische voetafdruk te minimaliseren – en dat blijven we doen. De afgelopen jaren hebben we op onze vestiging in Dordrecht ruim $75 miljoen geïnvesteerd in nieuwe technologie en innovatie om de uitstoot naar lucht en water te verminderen.

Wij gaan op verantwoorde en zorgvuldige wijze om met de stoffen die na het productieproces overblijven. We nemen concrete acties om stoffen te hergebruiken, en verzamelen de resterende sporen uit het afvalwater en de lucht, wat vervolgens wordt vernietigd door gespecialiseerde afvalverwerkers.

Schone lucht is een prioriteit

vermindering van de uitstoot van genx-stoffen naar de lucht met meer dan 99%
We zetten ons in voor het milieu en onze omgeving We blijven werken aan het verminderen van de totale uitstoot van gefluoreerde organische stoffen uit onze productieprocessen. Onze volgende mijlpaal is een reductie van 80% per 2024. Daarna gaan we door naar een reductie van 99%, die we zo snel mogelijk en uiterlijk in 2030 willen realiseren.
An Lemaire

An Lemaire

Directeur, Chemours Nederland

Onze betrokkenheid is terug te zien in onze acties. Ik ben me heel bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de lokale gemeenschap is . Elke dag werken we aan het verder verkleinen van de ecologische voetafdruk van Chemours in Dordrecht.

Duizenden PFAS. Die zijn niet allemaal hetzelfde.
Leer meer vandaag over Chemours Dordrecht.
Verantwoord produceren is onze leidraad en we streven ernaar om de uitstoot elke dag te verminderen en we zo dicht mogelijk bij nul komen.
In Dordrecht werken onze 500 medewerkers elke dag hard om onze voetafdruk op de omgeving zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd produceren we materialen voor producten die we in onze moderne samenleving niet kunnen en willen missen, die nodig zijn voor onder andere de energietransitie en de medische industrie en waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn.

Duizenden PFAS. Die zijn niet allemaal hetzelfde.
0:23
Verantwoord produceren is onze leidraad en we streven ernaar om de uitstoot elke dag te verminderen en we zo dicht mogelijk bij nul komen.
1:29