Teflon™

Czym jest Teflon™?

Teflon™ to zarejestrowany znak handlowy i marka firmy Chemours, używane dla całej gamy produktów. Teflon™ nie jest ani określonym związkiem chemicznym ani nazwą produktu. Marka Teflon™ reprezentuje całą rodzinę wysokiej jakości produktów o używanych w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i konsumenckich. Marka Teflon™ oferuje szeroką gamę korzyści dla klientów, w tym łatwość czyszczenia, zapobieganie przywieraniu, hydrofobowość i wytrzymałość.

Powłoki zapobiegające przywieraniu marki Teflon™ są używane w naczyniach kuchennych od wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku. Chociaż znak towarowy Teflon™ jest powszechnie znany klientom z właściwości zapobiegania przywieraniu w naczyniach kuchennych, to jednak nie wszystkie naczynia z powłokami nieprzywieralnymi są pokryte materiałem Teflon™ lub są z niego wykonane. Powłoki zapobiegające przywieraniu firmy Chemours do naczyń kuchennych są oparte na politetrafluoroetylenie (PTFE), przeznaczonym do stosowania z żywnością, który jest fluoropolimerem o wysokich parametrach użytkowych. Końcowa powłoka naczyń kuchennych jest wysuszonym, wytrzymałym, zapobiegającym przywieraniu materiałem, zapewniającym łatwość czyszczenia i odporność na przywieranie, czyli posiada właściwości oczekiwane od naczyń z powłoką Teflon™.