Teflon™

Kluczowe pytania dotyczące powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™

 

1.   Czy naczynia kuchenne z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ są bezpieczne? 
2. Czy firma Chemours używa PFOA do wytwarzania powłok zapobiegających przywieraniu dla naczyń kuchennych?
3.   Czy wszystkie powłoki zapobiegające przywieraniu są powłokami marki Teflon™? 
4.   Co się dzieje w przypadku przegrzania naczynia kuchennego z powłoką zapobiegającą przywieraniu? 
5.   Czy opary pochodzące z przegrzanej powłoki zapobiegającej przywieraniu na naczyniu kuchennym są szkodliwe dla ludzi? 
6.   Czy opary pochodzące z przegrzanej powłoki naczynia kuchennego zapobiegającej przywieraniu są niebezpieczne dla ptaków? 
7.   Jak można zapobiec przegrzaniu naczynia kuchennego z powłoką zapobiegającą przywieraniu?  
8.   Czy skrawki powłoki zapobiegającej przywieraniu Teflon™ oderwane z naczyń kuchennych są szkodliwe dla konsumentów?  
9.   Czy istnieją jakieś zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu?  
10.   Jakie zastosowania kuchenne są „normalne” lub „konwencjonalne”?
11.   Jakie korzyści daje stosowanie naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™?  


 

1.     Czy naczynia kuchenne z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ są bezpieczne? 
Tak, produkty z powłoką Teflon™ zapobiegającą przywieraniu są bezpieczne. Przed wprowadzeniem na rynek powłoki zapobiegające przywieraniu firmy Chemours zostały poddane badaniom w Globalnych Ośrodkach Naukowych Zdrowia i Ochrony Środowiska Chemours w Haskell. Kucharze z ponad 40 krajów na całym świecie kupili i używają miliardów garnków i patelni z powłokami zapobiegającymi przywieraniu firmy Chemours. W ciągu minionych 40 lat zarejestrowano tylko kilka przypadków gorączki polimerowej, niegroźnego dla zdrowia stanu chorobowego z odwracalnymi objawami podobnymi do grypy, będącego skutkiem poważnego przegrzania naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła powłoki zapobiegające przywieraniu firmy Chemours do naczyń kuchennych do konwencjonalnych zastosowań w kuchni. W 2003 r. Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich odrzuciła petycję o wprowadzenie wymogu stosowania etykiet ostrzegawczych w przypadku powłok zapobiegających przywieraniu. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) nie uważa, aby występowały jakiekolwiek powody, dla których konsumenci powinni zaprzestać stosowania produktów konsumenckich lub przemysłowych.
^ Początek strony
2.     Czy firma Chemours używa PFOA do wytwarzania powłok zapobiegających przywieraniu dla naczyń kuchennych? 
Nie. Z dniem 1 stycznia 2012 r. firma Chemours zaprzestała stosowania PFOA do wytwarzania powłok zapobiegających przywieraniu na naczynia kuchenne: garnki i patelnie oraz blachy i formy do pieczenia.
^ Początek strony
3.     Czy wszystkie powłoki zapobiegające przywieraniu są powłokami marki Teflon™? 
Nie wszystkie powłoki zapobiegające przywieraniu są powłokami marki Teflon™. Powłoki Teflon™ są wytwarzane wyłącznie przez firmę Chemours. Teflon™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Ponadto rygorystyczny program certyfikacji zapewnia, że powłoki zapobiegające przywieraniu Chemours są stosowane wyłącznie w odpowiednich zastosowaniach.
^ Początek strony
4.     Co się dzieje w przypadku przegrzania naczynia kuchennego z powłoką zapobiegającą przywieraniu?  
W wysokich temperaturach jakość powłoki może ulec pogorszeniu — może się ona odbarwić lub utracić właściwość zapobiegania przywieraniu. Zjawisko to może zacząć występować w temperaturach przekraczających 260°C. W przypadku nagrzania do skrajnie wysokiej temperatury powłoka może ulegać rozkładowi i wydzielać opary. Tłuszcze, masło lub olej do smażenia zaczynają się palić i dymić w temperaturze ok. 200°C. Powłoki zapobiegające przywieraniu firmy Chemours nie zaczynają ulegać znaczącej dekompozycji, dopóki temperatura nie przekroczy 350°C — znacznie powyżej punktu dymienia oleju do smażenia, tłuszczów lub masła. Dlatego jest nieprawdopodobne, aby temperatura rozkładu powłoki zapobiegającej przywieraniu na naczyniu kuchennym została osiągnięta podczas gotowania, gdyż wcześniej doszłoby do spalenia potrawy do stanu uniemożliwiającego spożycie.
^ Początek strony
5.     Czy opary pochodzące z przegrzanej powłoki zapobiegającej przywieraniu na naczyniu kuchennym są szkodliwe dla ludzi? 
Opary uwalniane przez przegrzany polimer mogą prowadzić do wystąpienia objawów określanych jako „gorączka polimerowa” — symptomów podobnych do grypy, względnie szybko cofających się u ludzi. W ciągu minionych 40 lat zarejestrowano tylko kilka przypadków gorączki polimerowej, spowodowanej przez poważnie przegrzane naczynia do gotowania z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Należy zauważyć, że masło, tłuszcze i oleje do smażenia zaczynają dymić w temperaturze ok. 200°C, wytwarzając opary, które mogą być drażniące dla oczu, nosa i gardła oraz powodować niewydolność oddechową. Parametry użytkowe czy wygląd powłok zapobiegających przywieraniu firmy Chemours nie ulegają pogorszeniu, dopóki temperatura naczyń kuchennych nie osiągnie ok. 260°C. Powłoki nie wykazują oznak znacznej dekompozycji, o ile temperatura nie przekroczy 350°C.
^ Początek strony
6.     Czy opary pochodzące z przegrzanej powłoki naczynia kuchennego zapobiegającej przywieraniu są niebezpieczne dla ptaków? 
Z uwagi na skrajną wrażliwość układów oddechowych ptaków ich właściciele muszą stosować szczególne środki ostrożności w celu ich ochrony. Opary, dymy i zapachy z gotowania mające niewielki lub żaden wpływ na ludzi mogą powodować poważne choroby lub nawet śmierć ptaków, często bardzo szybko. Opary z gotowania pochodzące z każdego typu pozostawionego bez nadzoru lub przegrzanego naczynia kuchennego, nie tylko z powłoką zapobiegającą przywieraniu, mogą uszkodzić płuca ptaków w alarmującym tempie. Dlatego właściciele ptaków powinni podejmować szczególne środki ochrony swoich zwierząt, np. trzymać je poza kuchnią, nie pozostawiać naczyń kuchennych bez nadzoru, nie dopuszczać do przegrzania garnków i patelni oraz zapewniać zawsze właściwą wentylację kuchni. 
^ Początek strony
7.     Jak można zapobiec przegrzaniu naczynia kuchennego z powłoką zapobiegającą przywieraniu?  
Naczynia z powłoką najlepiej używać w niskich lub średnich temperaturach. Podczas gotowania mogą zostać osiągnięte wyższe temperatury (powyżej 260°C), ale wtedy żywność prawdopodobnie zacznie dymić i przypali się do stanu niejadalnego. Nawet jeszcze wyższe temperatury (powyżej 310°C) mogą zostać osiągnięte w ciągu kilku minut w przypadku pozostawienia suchego lub pustego naczynia kuchennego na gorącym palniku lub w gorącym piecu. Naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu nie należy pozostawiać bez nadzoru, lub dopuszczać do ich bardzo znacznego nagrzania się bez potrawy w środku.
^ Początek strony
8.     Czy skrawki powłoki zapobiegającej przywieraniu Teflon™ oderwane z naczyń kuchennych są szkodliwe dla konsumentów?  
Skrawki pochodzące z naczyń kuchennych z powłokami marki Teflon™ nie są szkodliwe nawet w przypadku połknięcia. Zaufanie pokładane w bezpieczeństwie i parametrach użytkowych powłok Chemours zapobiegających przywieraniu jest oparte na ponad 40-tu latach testów laboratoryjnych i stosowania w kuchniach domowych oraz i komercyjnych.
^ Początek strony
9.     Czy istnieją jakieś zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu?  
Tak. Poniżej podano kilka wskazówek zapewniających bezpieczeństwa gotowania w naczyniach z powłoką zapobiegającą przywieraniu:
  • Naczyń kuchennych nie wolno przegrzewać.
  • Dla naczyń z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ zalecane są niskie i średnie temperatury. Powłoki są całkowicie bezpieczne w normalnych zastosowaniach kuchennych, obejmujących pieczenie i smażenie, a zalecana maksymalna temperatura eksploatacyjna wynosi 260°C.
  • Nie wolno pozostawiać pustych naczyń kuchennych na gorącej kuchni lub w gorącym piekarniku.
  • Przed pierwszym użyciem naczyń kuchennych należy przeczytać instrukcję producenta.
^ Początek strony
10.     Jakie zastosowania kuchenne są „normalne” lub „konwencjonalne”?  
Naczynia kuchenne z powłokami zapobiegającymi przywieraniu firmy Chemours można stosować w temperaturach do ok. 260°C bez ryzyka uszkodzenia powłoki. Są to temperatury znacznie przekraczające temperaturę potrzebną do smażenia i pieczenia.
  • Temperatura wrzenia wody wynosi 100°C.
  • Normalna temperatura smażenia mięsa mieści się w przedziale od 200°C do 240°C.
  • Najwyższa temperatura potrzebna do pieczenia — np. przy pieczeniu drobiu lub warzyw — wynosi ok. 230°C.
  • Ciasta lub ciasteczka są zwykle pieczone w zakresie temperatur od 160°C do 200°C.
  • Do grillowania są zwykle stosowane temperatury w zakresie od 260°C do 290°C. Firma Chemours nie zaleca stosowania naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu w tych temperaturach.
^ Początek strony
11.     Jakie korzyści daje stosowanie naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™?  
Specyficzne właściwości powłok Teflon™ polegające na zapobieganiu przywieraniu umożliwiają łatwe przygotowywanie żywności i czyszczenie naczyń, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy. Stowarzyszenie American Heart Association zaleca „stosowanie naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu, gdyż umożliwiają gotowanie z minimalną ilością oleju”, co pozwala na „stosowanie zdrowszej diety bez utraty walorów smakowych”. Ograniczenie ilości oleju i tłuszczu podczas gotowania powoduje zmniejszenie zagrożenia pożarami kuchni, będącymi główną przyczyną pożarów domów.
^ Początek strony