Teflon™

Jak wykonuje się powłoki zapobiegające przywieraniu Teflon™?

Naczynia kuchenne z powłoką zapobiegającą przywieraniu marki Teflon™ są wytwarzane z zastosowaniem płynnej powłoki dostarczanej przez firmę Chemours. W wytwórni naczyń kuchennych ta ciekła powłoka jest nakładana bezpośrednio na powierzchnię metalową naczynia. W zależności od rodzaju powłoki nakładane są dwie lub trzy warstwy. Naczynie jest suszone w wysokotemperaturowym piecu w celu usunięcia cieczy i zapewnienia przylegania powłoki do metalu. Wykończona powłoka naczyń kuchennych jest wysuszonym, wytrzymałym, zapobiegającym przywieraniu materiałem zapewniającym łatwość czyszczenia i odporność na przywieranie, czyli charakteryzującym się cechami oczekiwanymi od naczyń z powłoką Teflon™.

Powłoki zapobiegające przywieraniu firmy Chemours do naczyń kuchennych są oparte na politetrafluoroetylenie (PTFE), który jest fluoropolimerem o wysokich parametrach użytkowych. Na PTFE zwrócono uwagę w ostatnich latach w związku z pytaniami dotyczącymi PFOA - dodatku przetwórczego używanego w procesie wytwarzania PTFE. Firma Chemours przechodzi na technologie nowej generacji, które umożliwiły wytwarzanie PTFE bez użycia PFOA. W 2009 r. zaczęliśmy wdrażać producentów w wytwarzanie powłok nowego typu.