Teflon™

Stosowanie naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ jest bezpieczne

Pięćdziesiąt lat stosowania przez konsumentów, a także testy laboratoryjne i opublikowane recenzowane wyniki badań potwierdziły, że naczynia kuchenne z powłokami Teflon™ zapobiegającymi przywieraniu są bezpieczne w użytku konsumenckim i przemysłowym w normalnych temperaturach gotowania.

Przed wprowadzeniem na rynek powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™ do naczyń kuchennych przeprowadzono wszechstronne  badania mające na celu sprawdzenie ich bezpieczeństwa. Organy nadzorujące w Stanach Zjednoczonych i za granicą oceniły te wyniki. Na przykład:

  • Organy nadzorujące, takie jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa żywności (ANSES), Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), potwierdziły swoje stanowisko, zgodnie z którym te powłoki zapobiegające przywieraniu są bezpieczne przy zgodnym z przeznaczeniem stosowaniu w naczyniach kuchennych.

Obecnie:

  • Na swojej stronie internetowej Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła, że „nie uważa, aby istniały powody, dla których klienci powinni zaprzestać stosowania jakichkolwiek konsumenckich lub przemysłowych produktów [z powłoką zapobiegającą przywieraniu]"

  • W 2003 r. Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich odrzuciła petycję o wprowadzenie wymogu stosowania etykiet ostrzegawczych w przypadku powłok zapobiegających przywieraniu.

Do tej pory kucharze z ponad czterdziestu krajów na całym świecie zakupili ponad dwa miliardy garnków i patelni z markową powłoką Teflon™ zapobiegającą przywieraniu do użytku domowego i komercyjnego. Całe to doświadczenie nie przyniosło ani jednego doniesienia o jakimkolwiek znaczącym problemie zdrowotnym u ludzi.

Właściciele ptaków powinni być świadomi istnienia potencjalnych zagrożeń w kuchni. Opary, dymy i zapachy z gotowania mające niewielki lub żaden wpływ na ludzi mogą powodować poważne choroby lub nawet śmierć niektórych ptaków hodowlanych, często bardzo szybko.  Również opary, które powstaną wskutek przegrzania pozostawionego przez nieuwagę na palniku dowolnego naczynia, nie tylko z powłoką zapobiegającą przywieraniu, mogą uszkodzić płuca ptaków w dramatycznie krótkim czasie.

Sugerowane zastosowanie

Zalecana maksymalna temperatura stosowania naczyń kuchennych z zapobiegającą przywieraniu powłoką Teflon™ wynosi 260°C (500°F). Dla ułatwienia w tabeli poniżej wymieniono typowe temperatury gotowania dla różnych rodzajów obróbki przygotowywanej żywności:

Temperatura naczynia kuchennego,
°F
Temperatura naczynia kuchennego,
°C
Zastosowanie w gotowaniu
212100 Temperatura wrzenia wody
325-400163-204 Normalny zakres pieczenia ciastek, ciast itp.
400-470204-243 Normalny zakres smażenia mięsa na patelni
450232 Pieczenie drobiu lub warzyw
500-550260-288 Grillowanie / opiekanie na rożnie*

* Firma Chemours nie zaleca stosowania naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ do grillowania ani gotowania w temperaturach osiąganych zwykle podczas grillowania.

Ogrzewanie naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu do temperatury powyżej 260°C może spowodować odbarwienie powierzchni lub utratę właściwości zapobiegania przywieraniu. Ponieważ masło, tłuszcze i oleje do smażenia zaczynają dymić w temperaturze ok. 200°C, przegrzana żywność najprawdopodobniej ulegnie spaleniu do stanu niejadalności, zanim dojdzie do uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu. Przypadkowe podgrzanie pustego naczynia z powłoką zapobiegającą przywieraniu do temperatury ok. 350°C, znacznie wyższej niż wymagana przy przygotowywaniu żywności, może doprowadzić do uszkodzenia powłoki.

W rzadkich przypadkach może dojść do przypadkowego spożycia skrawka powłoki zapobiegającej przywieraniu z mocno zużytej patelni. Taki fragment powłoki jest nietoksyczny i zostanie wydalony, nie wchłaniając się. Dzięki obojętności chemicznej cechującej te powłoki brak jest danych, które wskazywałyby na ujemne skutki przypadkowego spożycia powłoki zapobiegającej przywieraniu dla zdrowia.

Wskazówki dotyczące naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów konsumenckich, istnieją różne zalecenia praktyczne i wskazówki dotyczące użytkowania naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Na przykład:

  • Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
  • Należy gotować w niskiej lub średniej temperaturze.
  • Nie wolno rozgrzewać naczyń kuchennych na dużym ogniu.
  • Podczas gotowania należy zawsze włączać wyciąg lub otwierać okno.
  • Należy używać palnika kuchennego odpowiadającego rozmiarowi dna patelni.
  • Stosując naczynia kuchenne z powłoką zapobiegającą przywieraniu, warto rozważyć przygotowywanie potraw z mniejszą ilością oleju.
  • Nie wolno pozostawiać rozgrzanego naczynia kuchennego bez nadzoru.