Teflon™

Bezpieczeństwo powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™


Firma Chemours zdaje sobie sprawę, że jej klienci mogli gdzieś przeczytać lub od kogoś usłyszeć jakieś informacje dotyczące bezpieczeństwo użycia materiału Teflon™, szczególnie w zapobiegających przywieraniu powłokach naczyń kuchennych. Zebraliśmy te informacje, aby odpowiedzieć na mogące się pojawić pytania dotyczące bezpieczeństwa powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™.

Po przeczytaniu tych informacji należy pamiętać o następujących faktach dotyczących powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™:

  • Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) „nie uważa, aby istniały jakiekolwiek powody, dla których klienci powinni zaprzestać stosowania jakichkolwiek produktów konsumenckich lub przemysłowych” sprzedawanych pod marką Teflon™.

  • Organy nadzorujące, takie jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (ANSES), Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), potwierdziły swoje stanowisko, zgodnie z którym te powłoki zapobiegające przywieraniu są bezpieczne przy zgodnym z przeznaczeniem stosowaniu w naczyniach kuchennych.

Fakty dotyczące powłok zapobiegających przywieraniu marki Teflon™

Poznaj podstawowe informacje na temat powłok Teflon™ i dowiedz się, czym one są, jak się się je wykonuje i dlaczego naczynia z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ są bezpieczne. Uzyskasz również informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa naczyń kuchennych, które pozwolą Ci wyciągnięcie własnych wniosków na temat materiału Teflon™.

» Czym jest Teflon™?
Teflon™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym i marką firmy Chemours. Teflon™ nie jest określonym związkiem chemicznym.

» W jaki sposób wykonywane są systemy Teflon™ zapobiegające przywieraniu?
Do wykonania naczyń kuchennych zapobiegających przywieraniu stosowana jest płynna powłoka.

» Stosowanie naczyń kuchennych z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon™ jest bezpieczne
Naczynia kuchenne wykonane z zastosowaniem systemów zapobiegających przywieraniu Teflon™ są bezpieczne w zastosowaniach konsumenckich i komercyjnych w normalnych temperaturach gotowania, co potwierdziło ponad 50 lat użytkowania przez konsumentów, jak również testy laboratoryjne oraz opublikowane recenzje naukowe wybitnych specjalistów z tej dziedziny.

» Kluczowe pytania dotyczące powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące często podnoszonych kwestii.

Uwaga: Informacje na tej stronie dotyczące powłok zapobiegających przywieraniu Teflon™ dotyczą również powłok Autograph™.