Czynnik chłodniczy Opteon™ XP40 (R-449A)

Opteon™ XP40 (R-449A) to zamiennik czynników chłodniczych R-404A/R-507, R-407A/F i R-22 nieniszczący warstwy ozonowej i o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, oparty na wodorofluoroolefinach (HFO), do stosowania w nowym sprzęcie i modernizacji istniejących systemów. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego Opteon™ XP40 wynosi GWP=1397, co oznacza redukcję o 65%. Pobór mocy jest niższy o od 8% do 12% w porównaniu z R-404A/R-507. W porównaniu z R-407A Opteon™ XP40 oferuje zwiększoną wydajność, podobne możliwości i o 34% niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.

Zastosowania

Chłodnictwo komercyjne

 • Chłodnictwo średnio- i niskotemperaturowe, komercyjne i przemysłowe, z bezpośrednim rozprężaniem
 • Gastronomia (np. agregaty skraplające)
 • Chłodnie
 • Systemy samodzielne
 • Supermarkety
  - Scentralizowane systemy chłodnicze
  - Systemy rozproszone
  - Chłodnie i mroźnie, pomieszczenia przygotowawcze itp

Agregaty chłodnicze

 • Bezpośredniego odparowania
 • Nowy sprzęt / modernizacja istniejących systemów

Korzyści

 • Niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego: redukcja o 65% w porównaniu z R-404A/R-507*
 • Wyższa o 8–12% wydajność energetyczna w porównaniu z R-404A/R-507
 • Czynnik bezpieczny i niepalny**
 • Zatwierdzony przez głównych producentów sprzętu i komponentów
 • Alternatywa dla czynników chłodniczych do układów nisko- i średniotemperaturowych serii R-407
 • Kompatybilny z istniejącym sprzętem i środkami smarnymi
 • Lepsza efektywność niż CO2
 • Przetestowany w wielu instalacjach bez zmiany sprzętu / środków smarnych / uszczelnień***
 • Możliwość uzupełnienia po wycieku

  * Raport oceny 4 (AR4)
 ** Klasyfikacja bezpieczeństwa A1 wg ASHRAE
*** Może być konieczna regulacja przegrzania

Właściwości

Opteon™ XP40: Właściwości

Zmiana parametrów po konwersji

Poniższe dane zostały uzyskane w modelu instalacji nisko- i średniotemperaturowej po przezbrojeniu z R-404A na Opteon™ XP40, jedynie z regulacją termostatycznego zaworu rozprężnego (zamknięcie o 1,5 obrotu), w dwóch temperaturach otoczenia, zgodnie ze standardem ASHRAE 72-2005.

Należy pamiętać, że rzeczywiste parametry dla określonego systemu zależą od wielu czynników, w tym warunków pracy urządzenia i otoczenia.

Opteon™ XP40 : Przedstawienia

Wiadomości o Opteon™ XP40