Czynnik chłodniczy Opteon™ XL41 (R-454B)

Opteon™ XL41 (R-454B) to zamiennik czynnika chłodniczego R-410A nieniszczący warstwy ozonowej i o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, oparty na wodorofluoroolefinach (HFO), do stosowania w nowych urządzeniach.

XL41 to dostępny czynnik o najniższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP=466) – redukcja o 78% w porównaniu z R-410A. Poza tym jest bliskim zamiennikiem dla R-410A i w niektórych przypadkach zapewnia lepsze parametry w zakresie wydajności i efektywności.

Zaklasyfikowany jako umiarkowanie palny (A2L) Opteon™ XL41 umożliwia stosowanie większych napełnień niż w przypadku innych palnych czynników chłodniczych oraz może być bezpiecznie stosowany zgodnie obowiązującymi zasadami i normami.

Dalszych informacji udzielają Opiekunowie Klienta Chemours; można również przesłać pytanie za pomocą formularza kontaktowego.