Czynnik chłodniczy Opteon™ XL40 (R-454A)

Opteon™ XL40 (R-454A) to zamiennik czynników chłodniczych technologii R-404A i R-22 nieniszczący warstwy ozonowej i o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, oparty na wodorofluoroolefinach (HFO).

Opteon™ XL40 ma potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP=238 oraz doskonałą wydajność chłodzenia. Umożliwia to redukcję ekwiwalentu CO2 o 94% w porównaniu z R-404A.

Zaklasyfikowany jako umiarkowanie palny (A2L), Opteon™ XL40 umożliwia stosowanie większych napełnień niż w przypadku innych palnych czynników chłodniczych oraz może być bezpiecznie stosowany zgodnie obowiązującymi zasadami i normami.

Dalszych informacji udzielają Opiekunowie Klienta Chemours; można również przesłać pytanie za pomocą formularza kontaktowego.