Czynnik chłodniczy Opteon™ XL20 (R-454C)

Opteon™ XL20 (R-454C) to zamiennik czynników chłodniczych R-404A i R-22 nieniszczący warstwy ozonowej i o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, oparty na wodorofluoroolefinach (HFO).

Opteon™ XL20 to bliski zamiennik R-22, ale również dobry produkt dla urządzeń z R-404A. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego na poziomie GWP=148 oznacza, że mieści się on w kategorii o maksymalnej wartości GWP=150 ustalonej rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i Ecodesign.

Zaklasyfikowany jako umiarkowanie palny (A2L), Opteon™ XL20 umożliwia stosowanie większych napełnień niż w przypadku innych palnych czynników chłodniczych oraz może być bezpiecznie stosowany zgodnie obowiązującymi zasadami i normami.

Dalszych informacji udzielają Opiekunowie Klienta Chemours; można również przesłać pytanie za pomocą formularza kontaktowego.