Produkty o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

Karta informacyjna: opcje czynnika chłodniczego Opteon™
Karta informacyjna: opcje czynnika chłodniczego Opteon™

Rozwiązania chłodnicze Opteon™