Opteon™ — Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest HFO?
HFO to akronim oznaczający wodorofluoroolefiny. Podobnie jak HFC, trzy główne pierwiastki tworzące HFO to wodór, fluor i węgiel. HFO charakteryzuje się niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego oraz zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej.


2. Jaki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP mają czynniki chłodnicze Opteon™ do urządzeń stacjonarnych?
Poniższe wartości potencjału tworzenia efektu cieplarnianego GWP opierają się na raporcie 5 (AR5) IPCC.

3. Czy obecne urządzenia do wykrywania nieszczelności są w stanie wykryć obecność produktów Opteon™?
Tak, wielu producentów urządzeń do wykrywania nieszczelności jest w trakcie dodawania produktów Opteon™ do listy wykrywanych czynników chłodniczych. W przypadku urządzeń do wykrywania nieszczelności, których nie można ustawić na wykrywanie produktów Opteon™, zaleca się ustawienie urządzenia na wykrywanie R-134a.


4. Czy XP40 (R-449A) to bezproblemowy zamiennik dla R-404A?
Firma Chemours opublikowała szczegółowe wytyczne dotyczące modernizacji systemów działających na R-404A — informacje są dostępne na stronie Opteon.com.

Zasadniczo podczas zmiany z R-404A na XP40 (R-449A) wymiana oleju nie jest wymagana. Należy jednak wymienić filtry, konieczna może być również regulacja lub wymiana termostatycznych zaworów rozprężnych (jeżeli nie ma opcji ich regulacji).

W każdym przypadku zalecane jest sprawdzenie ustawień przegrzania i ich korekta po konwersji, jeżeli istnieje taka potrzeba.


5. Jakiej poprawy efektywności energetycznej mogę oczekiwać po modernizacji do XP40 (R-449A)?
Zaobserwowano zwiększenie efektywności energetycznej przy modernizacji systemu R-404A do XP40 (R449A) o nawet 12% dla układów średniotemperaturowych i do 5% dla układów niskotemperaturowych.


6. Czy po wielokrotnym uzupełnieniu XP40 (R-449A) lub XP10 (R-513A) zmieni się ocena niepalności A1?
Nie. W ramach procesu ASHRAE Standard 34, dla uzyskania klasy A1, mieszanka chłodnicza przechodzi rygorystyczne testy frakcjonowania, w tym wiele scenariuszy wycieku ładunku w celu zagwarantowania, że mieszanka będzie zawsze utrzymywać klasę A1 — „niepalna”.