Dlaczego warto zmienić czynniki chłodnicze na Opteon™?

Branża chłodnicza poszukuje rozwiązań o minimalnym wpływie na środowisko i maksymalnej wydajności. Czynniki chłodnicze Opteon™ zapewniają równowagę pomiędzy wpływem na środowisko naturalne i wydajnością, bezpieczeństwem i kosztami, zaspokajając potrzeby cele biznesowe zmieniającej się branży.

Rozporządzenie nr (UE) 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. opiera się na ustaleniu limitu i zmniejszaniu ilości czynników HFC lokowanych na ryku Unii Europejskiej.

Rozporządzenie określa mechanizm ograniczania i stopniowego zmniejszania limitu wprowadzanych na rynek UE czynników HFC (w tonach ekwiwalentu CO2).

Podstawą jest średnia roczna całkowitej ilości wprowadzonej do obrotu na terenie UE w latach 2009–2012.

Wprowadzenie czynników chłodniczych HFC na rynek [ekwiwalent CO2]

Oprócz określenia całkowitej ilości ekwiwalentu CO2 wprowadzono szereg przepisów dotyczących serwisowania.

Stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP > 2500 do eksploatacji lub utrzymania urządzeń chłodniczych o napełnieniu powyżej 40 ton ekwiwalentu CO2 (10,2 kg R-404A) będzie zakazane od 1 stycznia 2020 r. Przepis ten nie jest stosowany w stosunku do sprzętu wojskowego lub sprzętu przeznaczonego do chłodzenia produktów do temperatury poniżej -50°C.

Istnieją również ograniczenia / zakazy stosowania w nowych urządzeniach, łącznie z zakazem wprowadzania do obrotu takich produktów jak:

  • Lodówki i zamrażarki do użytku komercyjnego (hermetyczne) zawierające HFC o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego na poziomie GWP=2500 lub większym — od 1 stycznia 2020 r. oraz zawierające HFC o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP=150 lub więcej — od 1 stycznia 2022 r.
     
  • Stacjonarne układy chłodnicze, które zawierają HFC, lub których funkcjonowanie jest uzależnione od HFC, o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP=2500 lub większym od — 1 stycznia 2020 r.
     
  • Scentralizowane systemy chłodnicze do użytku komercyjnego o mocy 40 kW lub więcej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, lub których funkcjonowanie uzależnione jest tych gazów, o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP=150 lub więcej — od 1 stycznia 2022, z wyjątkiem obwodu pierwotnego w układzie kaskadowym, gdzie dopuszczalne jest stosowanie gazów o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego mniejszym niż GWP=1500.