Veiligheid en milieu

Nul ongevallen en nul milieu-incidenten. Dat is ons doel. Voor onze eigen veiligheid en die van onze omgeving. Ons motto is daarom: ‘We doen het veilig, of we doen het niet’.

Veiligheid

De belangrijkste doelstelling is de risico’s steeds verder te verkleinen. We borgen de veiligheid door goed ontwerp en bouw van de installaties, onderhoud, opleiding, training en het bewust maken van de verantwoordelijkheid van iedere medewerker. Ook die van onze huisaannemers.

Milieu

Onze ambitie gaat verder dan het leveren van kwalitatief goed producten. We hebben ook een onvoorwaardelijke focus voor milieu, gezondheid en veiligheid. Onze wereldwijde ambities hierover vindt u in ons milieubeleid

Vergunningen

Chemours is een BRZO-bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) om dat er gewerkt wordt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Doelstelling van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Naast de milieuvergunning moeten we tevens voldoen aan eisen uit de BRZO regelgeving.

Er zijn eisen op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding met als doel de kans op een zwaar ongeval of een ramp zo klein mogelijk te maken en het effect zoveel mogelijk te beperken. Gecombineerde teams van de Brandweer, Arbeidsinspectie en gemeente Dordrecht of de Provincie Zuid-Holland voeren inspecties uit.