Dordrecht Plant

Werken aan goede dialoog van Chemours en DuPont met omgeving

De Burenraad van Chemours en DuPont is op 26 september 2017 officieel van start gegaan. Met de gezamenlijke Burenraad voor Chemours en DuPont wordt naar een verbreding en verdieping van de dialoog van beide bedrijven met de omgeving gezocht. Een goede dialoog en een goede relatie van beide bedrijven met de omgeving, is van het grootste belang als het gaat over de bedrijfsactiviteiten en effecten daarvan in verleden, heden en toekomst.

De Burenraad wordt gevormd door 11 inwoners uit de directe omgeving en een onafhankelijke voorzitter. De leden nemen deel op persoonlijke titel en worden naar eigen behoeften vakinhoudelijk ondersteund. De Burenraad heeft een signaleringsfunctie over de dialoog van Chemours en DuPont met de omgeving en geeft daarover gevraagd en ongevraagd advies. De Raad geeft zelf geen inhoudelijk oordeel over de onderliggende problematiek en de rol van de overheden.

De Burenraad overlegt in de toekomst minimaal 4 keer per jaar met de directies van de bedrijven. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen worden gepubliceerd op de eigen website. Op die site www.burenraad.nl is ook de mogelijkheid om suggesties te geven of vragen te stellen over het verbeteren van de relatie en de dialoog van de omgeving met de bedrijven.


Uitgelicht

Iedere maand word een onderwerp over veiligheid, milieu en gezondheid uitgelicht.